"A Szellem Útja" Ezoterikus Közösség

Ez a megnevezés az Atlantiszi Kabbalából ered, ami által valódi Énünkhöz közeledünk, létünk értelméhez. Itt, egy Útat mutatunk neked. Méghozzá azt, hogyan találd meg a te belső utadat, és hogyan teremts, alkoss az életedben gyümülcsöző dolgokat.

 

 

 

Istenem, Atyám — itt vagyok

 

 

 

Istenem, Atyám — itt vagyok
Tölts el engem szent lelked erejével
Föld, Anyám — itt vagyok
Tölts el engem szent életed erejével
Istenem, Teremtőm — itt vagyok
Tölts el engem teremtésed erejével
Földanya, Éltetőm — itt vagyok
Tölts el engem megújító erőddel
Atyám — itt vagyok
Minden csendben egy rész belőled
Erő az erődből
Szellem a szellemedből
Lélek vagyok.
Engedd lelkem rezdüléseit minden emberhez
Szeretet
Minden-ami-van, az enyém
Mert én, mint minden-ami-van, tiéd vagyok
Szabadíts meg attól, ami rejtett
Változtasd meg, ami reggelente a sötétségbe fúl
Gyógyítsd meg a harmóniát, nélkülözőt
Tudás vagyok — Lét vagyok — Tiéd vagyok
Atyám — itt vagyok
 
 
 
sor2.jpeg
 
 

Áldott legyen a szív mely hordozott,és áldott legyen a kéz mely felnevelt.
Legyen áldott eddigi utad,és áldott legyen egész életed.
Legyen áldott benned a fény,hogy másoknak is fénye lehess,
legyen áldott a nap sugara és melegitse fel szívedet.
Hogy lehess meleget oszto forrasa szeretetre szomjazoknak,és legyen áldott támasz karod a segitsegre szorulóknak.
Legyen áldott gyógyír szavad,minden hozzád fordulónak.
Legyen áldást hozó kezed azoknak,akik érte nyúlnak.
Vegül,legyen áldott immár minden hibád,bűnöd,vétked,hiszen aki megbocsájtja végtelenül szeret téged.

 

sor10.jpeg

 

Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak,
mégis szeresd őket!
Ha jót teszel, megvádolnak,
hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedeteidet,
mégis tégy jót!
Ha sikeres vagy,
hamis barátokat és igazi ellenségeket szerzel,
mégis érj célt!
A jó, amit ma teszel,
holnap már feledésbe megy,
mégis tedd a jót!
A becsületesség s őszinteség sebezhetővé tesz,
mégis légy becsületes és nyílt!
Amit évek alatt felépítesz,
lerombolhatják egy nap alatt,
mégis építs!
Az embereknek szükségük van segítségedre,
de ha segítesz, támadás érhet,
mégis segíts!
A legjobbat add a világnak, amid csak van,
s ha verést kapsz cserébe,
mégis a legjobbat add a világnak, amid csak van!

 

sor10.jpeg

 

 

Atyám!
Te, aki legbensőbb világunkban voltál,
vagy és leszel,
A Te lényed dicsérete és dicsősége él
mindannyiunk lelkében.
A Te királyságod születik tovább tetteinkben
és abban, ahogy éljük az életünket.
A Te akaratodat teljesítjük életünk tetteiben,
ahogy Te, Atyám, lelkünk mélyében
azt elrejtetted.
A Szellem táplálékát, az Élet kenyerét
kínálod nekünk áradó bőséggel
életünk minden változásában.
Add, hogy a másokkal való együttérzés
kiegyenlítse, amit mások ellenünk tesznek!
Te nem engeded, hogy a Kísértő
bennünket erőnkön felül meglátogasson,
mert a Te lényedben nem él kísértés.
Mert a kísértő felszín torz látás csupán,
amelytől Te, Atyám, szellemed fényébe
vezetsz bennünket.
A Te tudásod, erőd és fenséged
munkál bennünk az idő nagy korszakain át.
Ámen.

 

 

sor10.jpeg

 

 

 

Szeretett Istenem!

Tudom, hogy akit szeretek, közelít a Te Mennyei Országodba.

Kérlek, vigyázz rá, emeld fel Őt magadhoz szereteteddel!
Kérlek, küldj Hozzá Angyalokat,
segíts Neki, hogy csodálatosan érezze magát,
s boldogan beilleszkedjen az ottani világba!
Kérlek, mellém is küldj Angyalokat, és segíts,
hogy elengedjem szomorúságomat és fájdalmamat!
Segíts, hogy kigyógyuljak fájdalmas érzéseimből,
hogy visszatérhessek egy olyan életbe,
amilyet Ő is kiván nekem!

Ámen

 

sor10.jpeg

 

 

Avilai Szent Teréz:
"Hozzon a mai nap belső békét a számodra.Bízz az Istenben annyira,hogy tudd,pontosan ott vagy,
ahol lenned kell.Ne felejtsd el a végtelen lehetőségeket,amelyek a hitből erednek.Használd az adottságokat,
amellyeket kaptál,és add tovább a szeretetet,amely megadatott számodra.Légy elégedett abban a tudatban,hogy az Isten gyermeke vagy.Legyen ez a tudat teljesen a tiéd,és adja meg lelkednek a dal, a tánc,a hála és a
szeretet szabadságát.Ez mindannyiunké."

 

sor10.jpeg

 

Álmomból ha kelt a hajnal,
Mellettem van az őrangyal,
Két kezemet összeteszi,
Hálaimám égbe viszi.

Ha napközben veszedelem
Kerülgetné lelkem-testem,
Őrangyalom mellettem van,
S megvédelmez minden bajban.

Ha szememre jő az álom,
angyalomhoz száll fohászom...
S csöndes, nyugodt lesz éjszakám,
Mert ő híven vigyáz reám.


Őrangyalom, szívből kérlek,
Bűntől, bajtól őrizzél meg!
Életemben légy vezérem,
Halálomkor állj mellettem! Amen.
 
sor10.jpeg
 
Antoine de Saint-Exupéry: FohászUram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak
erőt kérek a hétköznapokhoz.
Taníts meg a kis lépések művészetére!

Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és
forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és
tapasztalatokat!
Segíts engem a helyes időbeosztásban!

Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, elsőrangú
vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez!
Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak
átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem
a váratlan örömöket és magaslatokat!

Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie!
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek,
kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó
ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk!

Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága és szeretete az igazság kimondásához!
Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások
mondják meg nekünk.

Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit.
Kérlek, segíts, hogy tudjak várni!
Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra.

Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb
és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk!

Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és
a megfelelő helyen – szavakkal vagy szavak nélkül – egy kis jóságot
közvetíthessek!

Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől!
Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van!
Taníts meg a kis lépések művészetére!

 

 

sor10.jpeg

 


„Vannak, kik hisznek az életben és az élet gazdagságában, és az ő ládájuk sohasem üres. Vannak, kik örömmel adakoznak, és ez az öröm az ő jutalmuk. És vannak, akik kínnal adakoznak, és ez a kín az ő megkereszteltetésük. És vannak, akik adakoznak, és nem éreznek fájdalmat, sem örömöt nem keresnek, sem erényességet nem gyakorolnak ezáltal; Ők úgy adakoznak, miként amott a völgyben a mirtusz a levegőbe leheli illatát. Az ilyenek keze által Isten szava szól, és szemükből Ő mosolyog a földre.”

 

 

sor10.jpeg

 

 

 

Bízzál a szeretetben

 

Bízzál a szeretetben, még ha fájdalmat is hoz!

Ne zárd be a szíved! A szív csak azért van, hogy elajándékozzuk, meghal, ha nevet.

A fájdalom azonban nehéz és hosszan tartó. Engedd, hogy a fájdalmas szeretet ébren maradjon szemeidben!

A lótuszvirág kinyitja szirmait a napsugár csókjára, és elveszt mindent, amije van.

Nem akart bimbói örökös téli ködében maradni.


Kristoph Oetinger: Isten adjon

       (XVIII. sz.)

 
sor10.jpegIsten adjon neked erőt,

Hogy megragadhassd azokat a dolgokat

Amelyeken változtatni tudsz.

Isten adjon neked belátást,

Hogy elfogadd azokat a dolgokat,

Amelyeken nem változtathatsz.

És Isten adjon neked bölcsességet,

Hogy az egyiket a másiktól,

Meg tudd különböztetni.

 

sor10.jpegBoldog Kalkuttai Teréz: Ima

   Uram, ha  meggyőződéssel  vallom,  hogy szegény  vagyok,  de  egy  őszinte
   pillanatban  észreveszem,   hogy   büszkeségem  és   irigységem   gazdagon
   burjánzik, szabadíts meg önmagamtól!
   Uram ha véletlenül összekeverem a mennyek országát e világ  birodalmaival,
   add, hogy benned boldogságot találjak, és csak benned bízzak!

 

sor10.jpeg

 


Nagy Szent Gergely: Ima

  Ó, Uram, add, hogy megértsem, milyen nagy biztonsága és békéje van annak a
   szívnek, amely semmire sem vágyódik ezen a világon!
   Ha ugyanis  szívem  földi javak  után  áhítozik, nem  lehet  nyugodt,  nem
   élvezhet biztonságot,  mivel  vagy azt  keresi,  amije nincs,  vagy  annak
   elvesztésétől retteg, amije van; a szükségben boldogulást remél, s  amikor
   boldogul, a szükségtől retteg. Állandóan ide-oda hullámzik.
   Ha viszont te, Istenem, megadod  lelkemnek, hogy szilárdan a mennyei  haza
   vágyaihoz tapadjon,  akkor  sokkal  kevésbé érinti  a rövid  ideig tartó  dolgok
   hullámverése.
   Add, hogy  minden külső  izgalom elől  ebbe a  vágyába, titkos  menedékébe
   vonuljon vissza,  ott nyugodtan  megmaradjon,  és minden  múlékony  dolgon
   túllépve békéje nyugalmában maradjon a világban és kívül a világon!

 

sor10.jpeg

 

 

Szent Teréz imája:

Hozzon a mai nap belső békét a számodra. Bízz az Univerzumban/Istenben
annyira, hogy tudd, pontosan ott vagy, ahol lenned kell. Ne felejtsd el
a végtelen lehetőségeket, amelyek a hitből erednek. Használd az
adottságokat, amelyeket kaptál, és add tovább a szeretetet, amely
megadatott számodra. Légy elégedett abban a tudatban, hogy az
Univerzum/Isten gyermeke vagy. Legyen ez a tudat teljesen a tiéd, és
adja meg lelkednek a dal, a tánc, a hála és a szeretet szabadságát

 

sor10.jpeg

 

 

Assisi Szent Ferenc: Ima

 

"Uram, tégy engem békéd eszközévé,
Hogy szeressek ott, ahol gyülölnek,
Hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,
Hogy összekössek, ahol széthúzás van,
Hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz,
Hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,
Hogy örömöt hozzak oda, ahol gond tanyázik.
Ó, Uram, segíts meg, hogy törekedjem,
Nem arra, hogy megvigasztaljanak,
Hanem, hogy én megvigasztaljak,
Nem arra, hogy szeressenek,
hanem arra, hogy szeressek.
Mert aki így ad, az kapni fog,
Aki elveszíti magát, az talál,
Aki megbocsát, annak megbocsátanak,
Aki meghal, az fölébred az örök életre.

 

sor10.jpeg

 

Fohász

Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak
erőt kérek a hétköznapokhoz.
Taníts meg a kis lépések művészetére!

Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és
forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és
tapasztalatokat!
Segíts engem a helyes időbeosztásban!

Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, elsőrangú
vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez!
Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak
átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem
a váratlan örömöket és magaslatokat!

Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie!
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek,
kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó
ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk!

Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága és szeretete az igazság kimondásához!
Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások
mondják meg nekünk.

Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit.
Kérlek, segíts, hogy tudjak várni!
Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra.

Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb
és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk!

Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és
a megfelelő helyen - szavakkal vagy szavak nélkül - egy kis jóságot
közvetíthessek!

Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől!
Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van!
Taníts meg a kis lépések művészetére!

 

sor10.jpeg

 

Szent Teréz imája:


Hozzon a mai nap belső békét a számodra.

Bízz az Univerzumban/Istenben
annyira, hogy tudd, pontosan ott vagy, ahol lenned kell.

Ne felejtsd el
a végtelen lehetőségeket, amelyek a hitből erednek.

Használd az
adottságokat, amelyeket kaptál, és add tovább a szeretetet, amely
megadatott számodra.

Légy elégedett abban a tudatban, hogy az
Univerzum/Isten gyermeke vagy.

Legyen ez a tudat teljesen a tiéd, és
adja meg lelkednek a dal, a tánc, a hála és a szeretet szabadságát

 

sor10.jpeg

 

 

Mi Atyánk, Univerzum teremtője, aki bennünk vagy.

Tetteimmel akarom dicsőíteni a neved,

Új birodalmad bennem és általam jöjjön létre,

Akaratod testem és szellemem által valósuljon meg.

Testünk és szellemünk mindennapi eledelét add meg nekünk ma,

És bocsásd meg a mi tévedéseinket, mert mi nem tudjuk, mit cselekszünk,

És ahogy mi is megbocsátjuk az emberek tévedéseit.

És angyalaid által vezess minket a felismerés útjára.

Mert Tiéd az Univerzum,

Tiéd a Szeretet,

És Tiéd a Fény

Mindörökké

Ámen

 

sor10.jpeg

 

Istenem, Atyám — itt vagyok
Tölts el engem szent lelked erejével
Föld, Anyám — itt vagyok
Tölts el engem szent életed erejével
Istenem, Teremtôm — itt vagyok
Tölts el engem teremtésed erejével
Földanya, Éltetôm — itt vagyok
Tölts el engem megújító erôddel
Atyám — itt vagyok
Minden csendben egy rész belôled
Erô az erôdbôl
Szellem a szellemedbôl
Lélek vagyok.
Engedd lelkem rezdüléseit minden emberhez
Szeretet
Minden-ami-van , az enyém
Mert én, mint minden-ami-van, tiéd vagyok
Szabadíts meg attól, ami rejtett
Változtasd meg, ami reggelente a sötétségbe fúl
Gyógyítsd meg a harmóniát nélkülözôt
Tudás vagyok — Lét vagyok — Tiéd vagyok
Atyám — itt vagyok

 

sor10.jpeg

 

ANGYALI ERŐK HÍVÁSA

 

ANGYALOK KÖRÜLÖTTEM, KÉRLEK BENNETEKET, ELLENÁLLÁSOMAT BONTSÁTOK MOST LE.

SZABAD AKARATOMMAL TISZTÁN ELFOGADOM, AZ ISTENI AJÁNDÉKOKAT, MIT TŐLETEK KAPOK.

ÉRZELMI FALAM NE ÁLLJON MOST ELÉM, S NE LEGYEN BENNEM FENNTARTÁS, VAGY FÉLSZ.

BEFOGADOM TISZTÁN AZ ISTENI ERŐT, MI LELKEM JOGÁN ENGEM MEGILLETŐ!

SEGÍTSETEK, HOGY A JELEKET ÉSZREVEGYEM ANGYALAIM, MIT ELIBÉM TESZTEK, MERT SZÍVEM MEGSÚGJA, MIT KELL TENNEM, HOGY AZ ANGYALI ERŐ SZÉTÁRADJON BENNEM.

KÖSZÖNÖM ISTENEM NEVÉBEN.

ÁMEN.IMA A GYÓGYULÁSÉRT

 

KÉSZEN ÁLLOK, HOGY BEFOGADJAM TERETMTŐM LEGNAGYOBB ERELYÉT, S ANAK MINDEN MEGNYILVÁNULÁSÁT, ÍGY ARRA IS, HOGY BÁRMILYEN PROBLÉMÁBÓL ELNYERJEM  ÁLTALA GYÓGYULÁSOMAT.  ELFOGADOM A TÉNYT, HOGY HITTEL , KÉTELY NÉLKÜL, CSAK KÉRNEM KELL, ÉS HINNEM, HOGY MÁR MEG IS KAPTAM, MERT ISTEN MINDIG MEGHALLGAT.

ÚR JÉZUSOM KÉRLEK AZ ATYAISTENTŐL KAPOTT HATALOMMAL ADD MEG, HOGY MINDENTŐL MI  ROSSZ, FÁJDALMAT OKOZ, ÉS BETEGGÉ, ELESETTÉ, GYENGÉVÉ TESZ ENGEM, ATTÓL MEGSZABADULJAK. ÉS MINDENKINEK LEGYEN EKÉPPEN ÁLTALAD SZABADULÁSA.

VALAMINT SZENTEK, ANGYALOK, JÓSÁGOSOK KÉREM KÖZBENJÁRÁSOTOKAT E CSELEKEDET JÉZUS URUNK ÁLTAL VALÓ  VÉGBE VITELÉÉRT.

HISZEM, HOGY A KÉRÉS MEGHALGATTATOTT, ÉS AZ ISTENI FOLYAMAT AZ ATYAI AKARAT SZERINT FORMÁL TESTBEN, LÉLEKBEN, ÉS MINDEN MÁS LÉTELEMEMBEN JÉZUS FENSÉGES NEVÉBEN.

ÁMEN
 

 


 

 

 

 

Uram!Segíts, hogy halljam amit hallanom kell,

lássam amit látnom kell,

mondjam amit mondanom kell,

és tegyem amit tennem kell.

Segíts kijavítani hibáimat,

bocsásd meg bűneimet,

és akadályozd meg, hogy karmikus dolgokba avatkozzak.

Ámen.

 


 

Ima a tisztánlátásért!

Uram Adj Fényt a szemembe, hogy tisztán láthassak!

Uram Adj Fényt a fülembe, hogy a szóból érthessek!

Uram Adj Fényt a kezembe, hogy szeretettel tehessek!

Uram Adj Fényt a lelkembe, hogy átragyogjon engem!

Segíts, hogy utamat mindíg fényben járjam

Hitemet magamban Veled megtaláljam.

Minden ajándékod mit nekem adsz Uram

Növeli bennem boldogságomat.

Küld le a Tisztánlátás lelkét kérlek

Költözzön szívembe

Mert Fényével felismerlek Téged

Mindenben!

Ámen!

 


 

 

Tisztító ima!

 

Isteni Tisztaság ölelj körbe Engem

hozd egységbe lelkem igaz szellememmel.

Áradó fenyesség járja át a testem

Tisztaság angyala karjába zár Engem

 Egy vagyok a Fénnyel és a Tisztasággal

Harmónia rezeg ebben a Világban.

Árad belőlem megtisztít most mindent,

Mivel utam során kapcsolatba lépek.

Hogy tisztúljon egyé a Szent Létezésben

mit Atyám átölel tisztító Fényével.

Ezért befogadlak Tisztaság Ereje

Teljesedj, sugározz, ragyogj a Szívemben!

Ámen.

 


 

ANGYALI IMA

 

 

Teljesség Ura arra kérünk Téged

Emelj a Szívedbe, Szeretet Fényedbe

Hogy ott Eggyéváljunk Teveled Jó Urunk

Szívednek Szavában legyen boldogságunk.

Áraszd szét Szívedet, hogy dobbanjon Vele

Az, mi létező és fénylő Tebenned

Hogy az Egység éljen Veled minden Létben

Igaz Valójában, Szent Gyönyörűségben.

Istenünk, Jó Atyánk, Veled Egyek vagyunk

Erőt, Fényességet, mindent Tőled kapunk

Utunkban áldd meg Szent Szíved erejét

Hogy minden mi Benned él, megtalálja helyét.

 

Áldás  Áldás  Áldás

Áldott Áldott Áldott

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Bogumil Tisztító ima:

Tisztíts meg engem Istenem!

Tisztíts meg engem, bensőmet-külsőmet.

Tisztítsd meg testem, lelkem, szellemem.

Növekedjenek bennem fénymagok,

Hogy fáklyává lehessek.

Hadd legyek láng,

Hogy mindent önmagamban,

S magam körül is mindent

Fénnyé válthassak át!

Ámen

 

 


 

Hála tölt el Égi Atyám

Mert felemeltél engem,

  A végtelem magasságba,

S én csodáid közt létezhetem.

A föld mélységeiből vezetsz engem,

Határtalan közelségedhez.

Tisztává teszel,

És testem a föld angyalainak fénylő seregében,

Szellemem pedig a mennyei angyalok gyülekezetében ragyog.

Te adsz örök életet nekünk.

És mi hálaénekkel dícsérjük tetteidet és csodáidat.

Nap mint nap.

 


 

Égi Atyám,Add meg nekünk, hogy mindenkor felismerjük,

Hogy Te és mi egyek vagyunk,

Hogy általad lettünk, és hozzád térünk vissza!

Add meg nekünk, hogy az Örökkévalóság angyala legyen velünk, hogy az Örök Élet végtelen óceánjához eljuthassunk.

Add, hogy a Bölcsesség angyala irányítsa gondolatainkat,

Hogy akaratodat megértsük, és mindenkor téged kövessünk!

Add, hogy a Szeretet angyala tisztítsa meg érzéseinket,

És vezérelje minden tettünket.

Add, hogy az Erő angyala legyen velünk,

Hogy választott utunkról le ne térjünk.

Add, hogy a Kreativitás angyala ajándékozzon meg alkotóerővel,

Hogy kedvünk leljük minden tettünkben.

És add, hogy a Harmónia angyala legyen velünk mindig mindenben!

Föld Anyám,

Add meg nekünk, hogy mindenkor felismerjük,

Hogy Te és mi egyek vagyunk,

Hogy általad lettünk, és hozzád térünk vissza!

Add, hogy az Élet angyala járja át a testünket,

Hogy az élet törvényét felismerhessük általa.

Add, hogy az Öröm angyala járjon át bennünket,

Hogy életünket derű és szépség töltse be.

Add, hogy a Föld angyala ajándékozza nekünk az élet táplálékát,

Hogy egészséget és boldogságot nyerjünk általa.

Add, hogy a Víz angyala ajándékozza nekünk az élet vizét,

Hogy általa testünk megtisztulhasson.

Add, hogy a Nap angyala adja nekünk az élet tüzét,

És világítsa meg utunk mindenkor.

Add, hogy a Levegő angyala adja nekünk az élet leheletét,

Hogy általa felismerjük a Szent Törvényt!

Ó, Örökélet angyala,

Adj lelkünknek örök életet!

 Égi Atyám

Add meg nekünk, hogy bőségben élhessünk

Az általad teremtett világban,

Hogy száműzhessük a nélkülözést.

Add meg nekünk, hogy a te törvényed szerint

Gondolkodjunk, cselekedjünk és szóljunk!

A fény gyermeke így lép előszörre

a jó és nemes gondolatok által,

a bölcsesség szent birodalmába.

Másodszorra, jó és nemes szavai által

A szeretet birodalmának lakója lesz.

Harmadik lépésével, melyet megtesz tetteinek jóságával,

Az erő szent birodalma lesz otthona.

És utoljára, a negyedik lépéssel, a fény gyermeke

A végtelen fény birodalmát kapja örökségül!

 

 


 

IMA, MINDÖRÖKKÉ


Lelkembe látó én Istenem,
Bocsásd meg minden bűnöm nekem. Változtasd lekem hófehérre,
Hogy ne legyen rajta az éltem vétke.

A Földön élőknek békét kérek!
A hajléktalanoknak menedéket!
És add meg Uram, hogy minden gazdag
Örüljön annak, hogyha adhat!
Legyen az ember százszor áldott,
Ha lelke mélyén már jóra váltott!
Járja át szívét a szeretet fénye,
Ez legyen lénye szent igénye!

Gazdagabb legyek, ha mindezt látom:
Legyen a jószándék az én világom.
Ha lehetne kérném, Uram az Égben!
Tisztuljon lelkem a földi létben.
Nem nagy vagyont, de kincset kérek,
Amitől gyógyul a sebzett lélek!
Jöjjön el végre a világ-béke!

Kéréseimnek se' vége, se' hossza,
Szívemmel hiszem, a jövő meghozza!
Istenem add, hogy csodaképpen,
Így ragyogjon el a jövő létben!
Tedd nemessé az emberi lelket!
Legyen ez Istenem a jövő kezdet!
Az ember szívébe türelmet kérek,
Hogy helye legyen az égi fénynek!

Ha mindezt megadod Jóságos Isten!
Megváltozhat a Földön, majd minden!
Oldozd fel Atyám az Éva-vétket!
És akkor a jóság csak hitet éltet!
Így lesz az élet, mit nekünk adtál,
Egy szorgos, gazdag mézes kaptár!
Az emberiség a földi térben,
Pontos lesz majd, mint csillag az égen.

Ámen

  
A fényküldött imája

Igaz önvalóm, Isten és a Szeretet valóságában időzöm.

Ebben a központban, mint egy hurrikán közepén,

minden nyugodt, biztonságos és békés.

Hatalmam, bölcsességem és békém abból ered,

hogy ebben a középpontban maradok.

Kérem Isten és az ő angyalainak spirituális támogatását,

hogy tudatomat mindig átitassa az igazság.

Szándékosan elengedem ragaszkodásomat az anyagi világhoz, tudva,

hogy ezzel hatékonyan segíthetek másokon.

Bízom Istenben, hogy mindennel ellát, amire szükségem van,

és engedem, hogy mindenható bölcsessége irányítson minden utamon.

Elfogadom a szeretet és öröm állandó jelenlétét,

tudva, hogy megérdemlem a boldogságot és az egészséget.

Önszántamból, szeretettel elengedek minden egóból eredő ítélkezést

önmagamról és a többi emberről, tudva, hogy minden,

amire vágyom attól az elhatározásomtól függ,

hogy akarom-e megtapasztalni az egységet a mindennel, ami él.

Tudom, hogy gyógyítanom és tanítanom kell Isten nevében,

és most teljes mértékben késedelem,

vagy ellenállás nélkül elfogadom a küldetésemet.

Felajánlok mindent, ami akadályozna belső hangom meghallásában,

és boldogan bízom belső vezetőmben,

hogy irányítani fog a Fényküldött útján,

ahol a szeretet eszköze lehetek.

Elengedem félelmeimet és kétségeimet küldetésemmel kapcsolatosan,

és most elkötelezem magam a tudatosságnak, hogy mindig halljam Belső Hangomat.

Tudom, hogy ez az egyetlen eszköz,

amire valaha szükségem lesz önmagam és a világ gyógyításához.

Ámen

Dr.Doreen Virtue

Fényküldöttek útja

 

 

 
 
Végtelen jóságú Mennyei Atyám!
Add, hogy benső szellemi látásom -
Szellemi szemem megnyíljon!

Áldd meg értelemvilágomat!
Hogy a végtelen Isteni Bölcsesség
- az élő hit által -
bennem örök bölcsességgé váljék!

Áldd meg érzelemvilágomat!
Hogy a végtelen Isteni Szeretet
- az élő alázat által -
bennem örök erővé váljék!

Áldd meg akaratvilágomat!
Hogy a végtelen Isteni Erő
- az élő remény által -
bennem örök erővé váljék!

Áldd meg földi életemet!
Hogy testetöltésem célját,
a szeretet két fő parancsának betöltését
minden élethelyzetben felismerjem
és mind magasabb fokon betöltsem!

Áldj meg minden ügyet,
melyet szolgálok!
Áldj meg mindenkit,
Akivel kapcsolatba kerülök!

Hogy mindenben minden
Szent akaratod szerint történjen,
Bennem és általam
Ámen!

 

 
Ébresztő Jézussal

Drága Jézus, jöjj el hozzánk
várunk Téged, itt vagyunk!
Ölelj körül, ereszkedj le
hozd le nékünk a Napot!
Kérünk Téged, válts meg minket
emelj ki a mélységből,
hogy erőd által megtisztulva
ihassunk a Szentségből.
A Földünkön körbeúszva folyjon szét a szeretet
s mindenhol ébresztőt fújva keltse fel a lelkeket!
Fényes lelkek kézenfogva vegyék körül a Földet
s szeretetet szétárasztva viszonozzuk Fényedet!

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 28
Tegnapi: 26
Heti: 28
Havi: 334
Össz.: 233 888

Látogatottság növelés
Oldal: IMÁK
"A Szellem Útja" Ezoterikus Közösség - © 2008 - 2019 - reikienergia.hupont.hu

Ingyen honlap és ingyen honlap között óriási különbségek vannak, íme a második: ingyen honlap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »