"A Szellem Útja" Ezoterikus Közösség

Ez a megnevezés az Atlantiszi Kabbalából ered, ami által valódi Énünkhöz közeledünk, létünk értelméhez. Itt, egy Útat mutatunk neked. Méghozzá azt, hogyan találd meg a te belső utadat, és hogyan teremts, alkoss az életedben gyümülcsöző dolgokat.

 

 

 

 

Igaz mese Luciferről

 

 

Egyszer, nagyon-nagyon régen, amikor a Föld éppen csak elkészült, és úgy
ragyogott, mint egy újszülött csillag, az Úr végigsétált zöld dombjain és
völgyein, és szeretettel nézett teremtményeire. Elnézte az állatokat és a
madarakat, a fákat és a virágokat, a tengereket és a hegyeket, aztán elnézte
az embereket - és szerette mindűket, és azok is szerették őt.

De egy rövid idő után elszomorodott az Úr, és az angyalok, akik körülötte
voltak, aggodalmasan kérdezték, miért könnyezik. Ő pedig mondá:

"Elnéztem az embert, és láttam az irántam való szeretetét, de ez a szeretet
csak azért van, mert én vagyon az egyedüli, akiről tudomása van. Azért
szeret, mert nincsen más, akit szerethessen. Szabad akaratot szándékozom
adni neki, hogy szerethessen, amikor akarja, és így tudjam, hogy ha egy
ember azt mondja: "Szeretem az Urat", ez azért van, mert úgy döntött, Engem
szeret. Ahhoz pedig, hogy ez így legyen, kell lennie valakinek, aki
ellenkezni fog Velem, és arra kísérti az embert, hogy megtagadjon Engem
azért, hogy mindenki a saját szabad akaratából dönthesse el, egyedül hozzám
fordul-e. Szóljatok ti, angyalok, melyikőtök tenné meg ezt az irántam való
szeretetből, ki hagyná el színemet az idők végezetéig? Ki tagadna meg engem
és kísérelné meg az embert Velem szembefordítani azért, hogy az a saját
szívében dönthesse el, kit akar szolgálni?"

Akkor az angyalok mind elfordították orcáikat és könnyeztek, az Úr pedig
közéjük lépett, és mindegyiküket megkérdezte:

-        Megtennéd ezt Értem? Ki szállna szembe velem a kedvemért és űzetne
ki a mennyek országából? Ki?

De azok csak könnyeztek és mondták:

-        Én nem, óh Uram, én nem. Ne kérd ezt tőlem! - és elfordultak. Az Úr
pedig leült a legmagasabb hegy csúcsára, és bánat töltötte el a szívét.

És akkor odajött Hozzá a fény urainak legragyogóbbja, szívének
legszeretettebbje, Lucifer, az arkangyal, akinek neve: Aki a fényt hozza. A
hatalmas arkangyal letérdelt az Úr elé, kezét az ő kezébe téve könnyezett,
és könnyein át felajánlotta az Úrnak önnön kiűzetését a mennyek országából,
és az ember megkísértését az idők végezetéig, hogy az megismerhesse a szabad
akaratot.

-        Hát nincs senki más, aki megtenné ezt Értem? - kérdezte az Úr. -
Csak te volnál az, szerettem? El kell veszítselek örök időkre?

És az angyalok egyike sem válaszolt.

Akkor felállt az Úr, és kihirdette ítéletét, hogy Lucifer űzessék ki a
mennyek országából, és legyen száműzve örök időkre azért, hogy elcsábítsa az
embert Istentől, és így az megismerhesse a szabad akaratot.

Aztán így szólt Luciferhez:

-        És az ember becsméreljen téged, és vessen árnyat a te ragyogásodra,
és ne ismerje fel annak valódiságát. És neked meg kell kísértened minden
férfit és nőt, bizony mondom, még azt az Egyet is, akit a nevemben küldök
közéjük, meg kell kísértened. és senki, csak a bölcsek legbölcsebbje tudjon
erről az áldozatról! De hogy megkönnyítsem szenvedésedet, teljesítem egy
kívánságodat. Mi legyen az?

És akkor Lucifer, a hajnali csillag még egyszer utoljára felnézett az Úr
megismerhetetlen arcára, és azt kérte, hogy valahányszor egy ember elfordul
tőle, és Istenhez fordul, engedtessék meg neki, hogy egy óra hosszára ott
állhasson a mennyek kapuja előtt, és hallgathassa, hogyan énekelnek
testvérei az Úr trónja előtt.

És megkapta az engedélyt.

Akkor Lucifer búcsút vett testvéreitől. A sötét szemű Uriel, az ezüstszárnyú
Gábriel és a gyöngéd Raffael könnyezték és átölelték őt, azután Michael, a
harcos angyal feladata feletti kétségbeesésében hangosan felkiáltva
megragadta Lucifert, és messzire elhajította őt az Úr színe elől.

És a Föld akkor legmagasabb hegyéről egy álló nap és egy éjjel zuhant ő,
útjában fényesen ragyogva, mint egy hullócsillag.

És azon ősi nap óta állja az Úrnak adott szavát, és kísérti az embert az Úr
ellenében. De valahányszor azok megtagadják őt, egy kurta órára ott ül ő,
mint egy fekete szikla a mennyek kapuja előtt, és testvérei odagyűlnek a
kapuhoz és énekelnek neki.

 

 

sor17.jpeg

 

 

A lábnyom történet

 

 

 

 

 

Egy ember egy éjszaka azt álmodta, hogy az Úrral sétál a tengerparton. Jelenetek villantak föl az életéből. Minden egyes jelenetnél két párhuzamos lábnyomsort látott a

homokban: az egyik az övé volt, a másik az Úré.

 

Amikor élete utolsó jelenete is véget ért, visszafordult, és szemügyre vette a homokban látható lábnyomokat.

 

Meglepődve vette észre, hogy élete során több alkalommal csak egyetlen lábnyomsort lát. Arra is rájött, hogy ezek éppen élete legnehezebb és legszomorúbb időszakaira esnek. Nem hagyta nyugodni a dolog és megkérdezte az Urat:

 

Kép „Uram! Azt ígérted, ha úgy döntök, hogy követlek, akkor mindig velem leszel. Mégis, azt látom, hogy éppen a legnehezebb időkben csak egyetlen lábnyomsor maradt a fövenyen! Nem értem, miért hagytál el éppen akkor, amikor a legnagyobb szükségem lett volna rád?”

 

Kép

Az Úr felelt:

„Drága gyermekem! Szeretlek és soha el nem hagynálak. Azért látsz néhol csak egyetlen lábnyomsort, mert mikor a legnehezebb időszakokat élted át, amikor igazán szenvedtél, akkor a karjaimban vittelek.

 

 

 

sor9.jpeg

 

 

Az ember keresztje

 

 

 

 

 

Az ember felment a Teremtőhöz reklamálni, hogy nagyon nem jó az a kereszt, amit visel.

 

Rendben van fiam, mondta a Teremtő - menj be oda, dobd le a keresztedet és van ott bőven, válassz egyet helyette, amit úgy gondolsz, hogy jobb lesz számodra ...

 

Az ember bement és elkezdett keresgélni.

 

Több keresztet felvett, de mindegyikben talált valami kifogást, ami végett nem felelt meg neki!

 

Kérdezte a Teremtő: - Na, megtaláltad a keresztedet?

 

- Igen, azt hiszem felelte az ember, aztán megmutatta a Teremtőnek, hogy melyiket választotta. Erre a Teremtő elmosolyodva megszólalt: Hisz ez ugyan az a kereszt, amit behoztál magaddal, hogy nem jó Neked!

 

Erre az ember kicsit szégyenkezve elkullogott,- mondván, hogy mégis csak ez az enyém, amit végig viszek, ha törik, ha szakad,- mert úgy látom a másé még nehezebb - ez mégis csak az enyém- én választottam! még akkor is , ha kibírhatatlan , de az én feladatom, hogy végig vigyem, és végig csináljam....

 

 

 

 

sor9.jpeg

 

 

Ha megdobnak kővel


Egy férfi éveken keresztül gyűjtött egy új Mercedesre. Végül a sok munka és félre tett pénz meghozta a várva várt pillanatot. Nagy örömmel és izgalommal hajtott hazafelé, hogy családjának és barátainak is megmutathassa az új „álomautót”.

Útközben megállt, hogy betérjen az egyik barátjához. Könnyedén talált egy helyet ahova beparkolhat, és rükvercbe tette az autót. Nagy lendülettel elkezdett tolatni, mire halotta, hogy egy kő koppan az új autóján. Hirtelen lefékezett és kiszállt. Látta, hogy egy kisfiú dobta meg a kocsiját, ezzel máris megsérült a gyönyörű fényezés.

A férfi kikelve önmagából, így kezdett el üvöltözni:

„Te normális vagy kölyök? Nincs neked eszed? Ha majd jól elverlek, el fog menni a kedved az ilyen őrültségektől, hogy mások kocsiját kővel dobáld!”

„Bácsi kérem, ne haragudjon!” – válaszolta a fiú.

A férfit annyira elöntötte a düh, hogy nem is figyelte mi van körülötte. De a fiúcska így folytatta:

„Elnézést, nem tehettem mást! Túl messze voltam öntől, hogy meghallja a hangomat. Csak így állíthattam meg, hogy ne tolasson tovább.”

És ekkor látta meg a férfi, hogy a kocsija mögött egy tolószékkel felborult gyerek van.

„Ő a testvérem és egyedül előre ment a tolószékkel. De túl gyorsan gurult és a járda szélén felborult, pont az ön kocsija mögé. Muszáj voltam megdobni, hogy megállítsam magát.”

Ekkor a férfi nagyon elszégyellte magát, és segített visszatenni a fiút a tolókocsiba.

Az eset után a kocsin soha nem megcsináltta meg a fényezést. Az megmaradt emlékeztetőnek, hogy ha megdobnak kővel, talán azért van, hogy a figyelmünket felkeltsék, nehogy valami nagy bajt csináljunk.

Jézus halk szelíd hangon szól a mi szívünkhöz és lelkünkhöz. Néha nincs időnk meghallani, vagy túl elfoglaltak vagyunk, hogy figyeljünk Őrá. Néha meg kell, hogy dobjanak kővel ahhoz, hogy körülnézzünk, mi is folyik az életünk körül, kik vesznek körül minket, milyen döntéseket hozunk, mi az amit éppen véghez akarunk vinni, stb.

Ez a te döntésed: figyelsz a halk szelíd hangra vagy megvárod míg megdobnak kővel?

 

sor9.jpeg

 

 

Paulo Coelho: A ceruza meséje


A gyermek nézte a nagyapját amint levelet ir. Egy adott pillanatban megkérdezte tőle:
- Olyan mesét irsz, ami velünk megtörtént? Vagy talán egy rólam szóló történetet irsz?
Nagyapja, félbe hagyta az irást és mosolyogva ezt mondta unokájának:
- Igaz, rólad irok. Azonban a szavaknál fontosabb a ceruza amivel irok. Szeretném, ha ilyen lennél te is amikor megnősz.
A gyermek értetlenkedve nézte a ceruzát, mivel semmi különöset nem látott rajta.
- De ez olyan mint az összes többi ceruza, amit életemben láttam!
- Minden attól függ, hogyan nézed a dolgokat. A ceruzának öt értéke van, amit ha sikerül megtartanunk, olyan emberré válunk, aki egész életében békében fog élni a világgal.

Első érték: Tehetsz nagy dolgokat, de soha nem feledd, hogy létezik, egy lépteinket vezető Kéz. Ezt a kezet Istennek nevezzük és Ő vezet mindig kivánsága szerint minket.

A második érték: Időnként abba kell hagynom az irást, hogy meghegyezzem a ceruzát. Ez kevés fájdalmat okoz a ceruzának, azonban végül élesebb lesz. Tehát el kell tudnod viselni a fájdalmakat, mivel ezek tesznek jobbá téged.

A harmadik érték: A ceruza megengedi nekünk a radir használatát, hogy kitörüljük azt ami téves. Meg kell értened azt, hogy kijavitani egy dolgot, nem jelent feltétlenül rosszat, a legfontosabb az, hogy megmaradjunk az igaz/egyenes uton.

A negyedik érték: A ceruzának nem a fája vagy külső formája a fontos, hanem a benne lévő grafit. Ugyanigy gondozd azt ami benned történik.

És végül, az ötödik érték: mindig nyomot hagy.
Neked is tudnod kell, hogy bármit teszel is életedben, nyomokat fog hagyni, ezért meg kell próbálnod minden tettedet tudatositani.

 

 

sor9.jpeg

 

 

A Szeretet története

 

Volt egyszer nagyon régen egy sziget, ahol emberi érzések éltek: a Vidámság, a Bánat, a Tudás és még sok más. Így a szeretet is.

Egy napon az érzések tudomására jutott, hogy a sziget süllyed. Ezért valamennyien előkészítették hajóikat és elhagyták a szigetet. Egyedül a Szeretet akart az utolsó pillanatig maradni.

Mielőtt a sziget elsüllyedt, a Szeretet segítségért imádkozott.

A Gazdagság egy luxushajón úszott el a Szeretet mellett. Ő megkérdezte: -Gazdagság, el tudnál vinni magaddal? - Nem, nem tudlak! A hajómon sok aranyat, ezüstöt viszek, itt nincs már hely számodra!

Így hát megkérdezte a Szeretet a Büszkeséget, aki egy csodaszép hajóval közeledett: -Büszkeség, kérlek! El tudnál engem is vinni?
Nem Szeretet nem tudlak elvinni! -válaszolta a Büszkeség, -itt minden tökéletes, te esetleg árthatnál a hajómnak!

Hát a szeretett megkérdezte a Bánatot is, aki épp előtte hajózott el: -Oh Szeretet -mondta a Bánat- én olyan szomorú vagyok, de egyedül kell maradnom a hajómon!

A Vidámság is elhúzott a Szeretet mellett, de olyan elégedett és boldog volt, hogy meg se hallotta a Szeretet kérését.

Hirtelen megszólalt egy hang: gyere Szeretet, én elviszlek! Aki megszólalt egy öregember volt. Szeretet olyan hálás volt, hogy elfelejtette megkérdezni az öreg nevét.
A Szeretet úgy érezte sokkal tartozik neki, ezért megkérdezte a Tudást - Tudás meg tudnád mondani ki segített nekem?

Az Idő volt mondta a Tudás . -Az Idő? -kérdezte a Szeretet. Mért segített rajtam az Idő? A Tudás válaszolt:

"Mert csak az IDŐ érti meg, hogy milyen fontos az életben a SZERETET!"

 

 

sor9.jpeg

 

 

A két farkas

 

Egy este az öreg cherokee indián mesélni kezdett az unokájának arról a
csatáról, ami minden emberben zajlik.
Azt mondta: ' Fiam, a csata két farkas között zajlik, akik
mindannyiunkban ott lakoznak.
Egyikük a Rossz. - A düh, irigység, féltékenység, sajnálat, szánalom,
kapzsiság, erőszak, önsajnálat, bűntudat, harag, kisebbrendűség,
hazugság, hamis büszkeség, felsőbbrendűség és az ego.
Másikuk a Jó. - Az öröm, béke, szeretet, remény, nyugalom, alázat,
kedvesség, jóindulat, empátia, nagylelkűség, igazság, együttérzés és a
hit. '
Az unoka elgondolkozott egy pillanatra, majd megkérdezte nagyapját: '
És melyik farkas győz? '
Az öreg indián mosolyogva válaszolt: ' Az, amelyiket eteted. '

 

 

sor9.jpeg

 

 

Az együttmüködés

 

Egy szent ember egy nap Istennel beszélget…
Mondja neki:
- Uram, szeretném megtudni, hogy milyen a Paradicsom és milyen a Pokol.
Isten odavezeti a szent férfit két ajtóhoz. Kinyitja az egyiket és megengedi a szent embernek, hogy betekintsen…...
A szoba közepén egy hatalmas kerek asztal volt és az asztal közepén egy nagy fazék, benne ízletes raguval.
A szentnek elkezdett csorogni a nyála.
Az emberek, akik az asztal körül ültek csont soványak és halálsápadtak voltak. Az összes éhezett. Mindegyiknek egy hosszú nyelű kanál volt a kezében, odakötözve a kezéhez. Mindegyikük elérte a ragus tálat és vett egy kanállal. De mivel a kanál nyele hosszabb volt, mint a karjuk, nem tudták a kanalat a szájukhoz emelni.
A szent ember megborzongott nyomorúságukat, szenvedésüket látva.
Isten ekkor azt mondta:
- Amit most láttál az a Pokol volt.
Majd mindketten a második ajtóhoz léptek. Isten kitárta azt és a látvány, ami a szent elé tárult, ugyanaz volt, mint az előző szobában. Ott volt egy nagy kerek asztal, egy fazék finom raguval, amitől ismét elkezdett folyni a szent ember nyála. Az emberek az asztal körül ugyanúgy hosszú nyelű kanalat tartottak a kezükben. De ez alkalommal az emberek jól tápláltak, mosolygósak voltak és nevetve beszélgettek egymással.
A szent ember ekkor azt mondja Istennek:
- Én ezt nem értem!
- Ó, pedig ez egyszerű - válaszolja Isten - ez igazából csak ‚képesség’ kérdése. Ők megtanulták egymást etetni, míg a falánk és önző emberek csak magukra gondolnak. ‚A Pokol gyakran itt van a Földön.’

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 10
Tegnapi: 26
Heti: 10
Havi: 316
Össz.: 233 870

Látogatottság növelés
Oldal: MESE
"A Szellem Útja" Ezoterikus Közösség - © 2008 - 2019 - reikienergia.hupont.hu

Ingyen honlap és ingyen honlap között óriási különbségek vannak, íme a második: ingyen honlap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »