"A Szellem Útja" Ezoterikus Közösség

Ez a megnevezés az Atlantiszi Kabbalából ered, ami által valódi Énünkhöz közeledünk, létünk értelméhez. Itt, egy Útat mutatunk neked. Méghozzá azt, hogyan találd meg a te belső utadat, és hogyan teremts, alkoss az életedben gyümülcsöző dolgokat.

Csakra teszt: Itt te is letesztelheted csakráidat működését.
SAHASRARA:Koronacsakra

Egyéb elnevezések:hetedik csakra, a fej központja.

Szimbóluma:Ezerszírmú lótuszvirág.

Aroma:Tömjén,lótusz.

Eleme:gondolat.

Hozzárendelt testrésze:tobozmirigy, agy.

A koronacsakra pontosan a fejtetőn helyezkedik el, a többi csakrával ellentétben nem a fizikai test szerves része, hanem pár milliméterrel fölötte lebeg.

A legmagasabb szintű spiritualitás, a kozmikus tudat csakrája, ami segít abban, hogy ne horgonyozzunk le egy tulságosan földhözragadt látásmódnál, és, hogy kapcsolatba tudjunk lépni a világegyetemmel.

Abban a pillanatban amikor a hetedik csakra aktiválódik, az energia amit magunkba szívunk harnónikus és spontán módon áramlik az egész testben.

Az ezerszírmú lótuszvirág a szivárvány minden színeiben pompázik.Ezen a szinten valósul meg, hogy a lótuszvirág a tisztaság, és a létünk legsötétebb részéből kiinduló spiritualitás szimbóluma végre megnyílik a fénynek.

Nem véletlen az sem, hogy a természetben a koronacsakrához magas hegycsúcsokat társítanak.Ha egy hegycsúcsra vonulunk visza meditálni, ami közvetlen kapcsolatban van az éggel, azzal a hetedik csakra megnyitását segítjük elő.

Az ezerszírmú lótuszvirágnak, a végtelen szimbólumának az uralkodó színe a lila.A másik hat csakra fő színei is visszatükröződnek a hetedik csakrában és ott egyesülnek, hogy létrehozzák az isteni tudat fehér fényét."Mint fent, úgy lent"

A hetedik csakrában nincsenek blokkok, ugyanúgy mint a hatodik többé vagy kevésbé lehet fejlett.Természetesen felébreszteni nem könnyű.Ha türelemmel végezzük tudatunk tágítását és alkalmazzuk a meditációt, amikor készen állunk a megvilágosodás bármelyik pillanatában bekövetkezhet.

Bensőnkben tiszta üresség és teljes boldogság érzése alakul ki:ez a földi valóságtól és a mindennapi gyötrő gondoktól való elszakadás.Ezen a földön maradunk, de a szenvedés megszünik létezni számunkra, lényünk tisztává és sugárzóvá válik.Amikor elérjük ezt az állapotot, több lehetőségünk van másokon is segíteni, enyhitve szenvedéseiket.

Ha a hetedik csakra túlságosan zárt, akkor nagyon erős elválásérzést élünk meg mind belül, mind pedig kívül.Rengeteg félelem kerít hatalmába, amelyek aztán a többi csakrában is további blokkokat idéznek elő.Az üresség érzése tölt el, és halálfélelmünk egyre nyomasztóbb lesz.

Ebben a helyzetben mély önvizsgálatot szükséges végezni, pontosan azt, ami elől a zárt hetedik csakrával rendelkező emberek gyakran tudattalanul próbálnak meg elmenekülni.Ezer elfoglaltságot találnak, hogy egy percük se legyen gondolkodni.

AJNA:Homlokcsakra 

Egyéb elnevezése:hatodik csakra, harmadik szem.

Szimbóluma:Kétszírmú indigókék lótuszvirág.

Aroma:jázmin, menta.

Eleme:ég.

Érzékszerve:minden érzékszerv, és minden nem érzékszervből származó észlelés.

Hozzárendelt testrész:szem, arc, fül, homloküreg, orr. 

Az utolsó előtti csakra a szemöldökív közepén helyezkedik el, ponosan az orr tövénél."Harmadik szemnek" is szokták nevezni, mert magas szintű  szellemi képességek ösztönös megérzéséről van szó.Ez az amit köznyelven hatodik érzéknek hívunk.

A harmadik szemnek megvan az a képessége, hogy sokkal többet lát a szemeknél ha éber.A telepátia és az éleslátás képességeivel ruház fel.

Nem könnyü olyan embereket találni akiknél a hatodik csakra fejlett és működőképes.Mindez a tudat jelentős kitágítását feltételezi, ami a meditáció és a koncentráció révén valósítható meg.

Az egyik út ami a tudat kitágításához vezet a reiki.A másik út a jóga, aminek az egyik alappillére a légzés technikáit foglalja magába.

Az Ajna csakrát egy kétszírmú indigókék lótuszvirággal ábrázolják.A két szirom egyike az elme racionalitását, a másik pedig az intuitiv képességét jelképezi.Az indigókék egy olyan szín ami az elmét mélységgel és megvilágosodással tölti meg.

Más csakrákkal ellentétben a hatodik még ha csak részlegesen fejlett is harmónikusan tud működni.A harmadik szem bizonyos fokú fejlettségre utal,ha egyensúly van a racionalitás és a megérzés között, illetve megértettük, hogy ez a két dolog kiegészíti nem pedig kizárja egymást.

Így alakul ki a racionális elme, ami készen áll arra hogy elfogadjon misztikus elemeket is.Ezáltal elménk meglehetősen aktív, annál aktívabb minél fejlettebb ez a csakra.

Amikor rosszul működik, elménkre tulságosan nagy teher nehezedik, amihez hozzájárul az élet minden területe feletti irányítás.A szellemi képességek ebben az esetben nagyon fejlettek, olyanyira hogy az ember felvehet egyfajta arrogáns, nagyképű viselkedésformát.

Ez nem enged teret az idealizmusnak, sem a fantáziának.Csak az létezik amit tudományosan be lehet bizonyítani.Ebben a felfogásban a spiritualitás is visszaszorul, ha nem teljesen megszűnik.

Ha az alsó csakrák is elvesztik egyensúlyukat, akkor az ember elérkezik arra a pontra, hogy a valóságot eltorzítva fogja fel és elidegenedik a hatodik csakrától.A hatodik csakra egyensúlyvesztése a múlttal szembeni bezárkózást és érzéketlenséget, az elme merevségét és zavarát idézheti elő, amik szélsőséges esetekben nagyon felerősödhetnek. 

VISHUDDA:Torokcsakra


Ötödik csakra, a kommunikáció központja.

 Szimbóluma: Tizenhatszírmú kék lótuszvirág.

Hozzárendelt aroma:eukaliptusz.

Eleme:ég,

hozzárendelt érzékszerv:hallás.

Hozzárendelt testrész:Pajzsmirigy, torok, fül, légcső, hörgők.

A vishudda-csakra a torok közepén helyezkedik el.A kommunikációs és kifejező képességet rendelik hozzá mind a szavak, mind pedig a művészetek, főként a zene a tánc és előadó művészet terén.

Az ötödik csakra közvetitő szerepet tölt be a gondolat és az érzelmek között.

A tizenhat szírmú lótuszvirág a torokcsakra szimbóluma egy sárga kört foglal magába, aminek a közepén egy csúcsával lefelé néző fehér háromszög található.A kör alsó részében egy szürke elefánt van.

Amikor a vishudda csakra megfelelő módon működik, képesek vagyunk érzelmeinket, gondolatainkat világosan, gazdag szókinccsel, félelem és gátlások nélkül kifejezni.A harmónikusan működő torokcsakrával rendelkező egyén nemcsak, hogy beszélni tud, hanem képes figyelemmel hallgatni másokat is.

Amikor azonban az ötödik csakra működése hullámzó és egyenetlen ez az egyensúly felbomlik.A torok egy nagyon fontos érzelmi központ, amikor sírhatnékunk támad, meghatódunk, vagy egy rossz hír miatt szorongunk, azonnal érzékeljük azt a bizonyos "gombócot" a torkunkban, ami miatt hirtelen képtelenek leszünk beszélni.

Az ötödik csakra blokkja is kiválthat hasonló reakciókat, de ez rendszerint hosszabb ideig tart.Azok az emberek akiknél ez a csakra nem megfelelően működik, dadognak, folytott hangon, vagy esetleg tulságosan magas hangszínnel fejeznek ki üres és felszínes gondolatokat. Nyelvezetük hideg és távolságtartó és csak az anyagi világhoz kapcsolódó kérdésekkel foglalkoznak.Bizonyos esetekben a kifejezőképesség túlzottan erőteljessé válhat és az egyén megszakítás nélkül beszél, nem enged másokat szóhoz jutni, gyakran ezzel próbálva meg magára irányítani a figyelmet.


ANAHATA: Szívcsakra

sziv.jpeg

Szimbóluma: tizenkétszírmú zöld lótuszvirág.

Hozzárendelt aromák:rózsa.

Eleme: levegő.

Érzékszerve: Tapintás.

Hozzárendelt testrészek: szív, csecsemőmirigy, mellkas, vér és vérkeringés.

A szívcsakra a szívtájékon a negyedik és az ötödik borda között helyezkedik el a mellkason. Átmenetet jelent az alsó és a felső csakrák között.Nem meglepő, hogy a szeretet központjának tulajdonítják, aminek különböző megnyílvánulásai léteznek.Lehetünk egoisták, és követelőzöek, kellemetlenkedők és elviselhetetlenek, vagy akár gyengédek és odaadók.

A negyedik csakra a tiszta lelki szeretet központja, ami nem vár el cserébe semmit mindazért ami belőle jön.Érzékenységünk finomodása révén tudjuk elsajátítani azt a képességet, hogy elszakadjunk az anyagi javaktól.

A csakra érzelmi jellege mély kötelékeket és szoros egységeket hoz létre.A feltétel nélküli szeretet tanít meg az élet minden formájának az elfogadására és mindezek tiszteletére.Megtanít a betegség elfogadására is ami nem belenyugvást jelent és azt, hogy hagyjuk felülkerekedni, inkább arra tanít, hogy vészjelzőként tekintsünk rá egy belső probléma jeleként.Tanuljuk meg szeretni azt a részünket is ami beteg, mert az is hozzánk tartozik, ha szeretettel vesszük körül az már a gyógyulás első lépése.Ha olyannak szeretjük magunkat amilyenek valójában vagyunk, elfogadjuk minden kis részünket, akkor már utat nyitottunk a változás, a gyógyulás felé.

A tizenkét szírmú lótuszvirág központjában egy hatágú csillag található, ami két egymást keresztező háromszögből tevődik össze és ami a növekedés szimbóluma.Uralkodó színe a zöld, a remény a hosszú élet, és a halhatatlanság színe.

A csakra megfelelő működése spontán és derűs emberekben fedezhető fel, akik melegséget sugároznak mások felé.A negatív érzelmek nem befolyásolják öket, így sosem veszítik el derűjüket és egyensúlyukat.

Nem megfelelő müködésnél gyakran fordul elő az, hogy nem képesek feltétel nélkül szeretni, talán mert gyerekkorukban a szüleik érzelmileg zsarolták öket:"Ha nem úgy viselkedsz, ahogy kell nem szeretlek többé!".

Esetleg valamilyen ok miatt feleslegesnek érzik magukat ezért, hogy kompenzálják ezt az érzést segítőkésznek mutatkoznak, de ennek az érzésnek valójában semmi köze az igazi szeretethez.előfordulhat tehát, hogy az ilyen tipusu ember nem kapja vissza amit ad, vagy nem úgy ahogy elvárja.mások habár erősen vágynak a szeretet érzésére, zavarban vannak, ha azt valamilyen módon ki kell fejezniük.Ők is bezárkóznak és visszahuzódnak csigaházukba.A legszélsőségesebb esetekben a negyedik csakra hibás működését hidegség, közöny vagy jégszív jelezheti.

MANIPURA: Napfonat csakra:

napfonat.jpeg

Az élet központja

Szimbóluma: Tízszírmú lótuszvirág

Hozzárendelt aromák: bergamott, levendula

Eleme: Tűz

Hozzárendelt érzékszerv: Látás

Hozzárendelt testrészek: Hasnyálmirigy, gyomor, máj, lép, epehólyag

A harmadik csakra, a napfonat és a köldök között helyezkedik el. nem véletlenül rendelték a harmadik csakrához, a tűz elemet, a fény és a hő forrását. Feladata az, hogy egyensúlyba hozza az alsó csakrák anyagi jellegű  vágyait a felső csakrák szellemi természetű vágyaival. Így hozza létre a szellemi és az anyagi világ közötti egyensúlyt.

A harmadik csakra az egyéni akarat, a karizma és a vágy csakrája.

Amikor működik érzelmi életünk mély és kielégítő, ha azonban túl aktív akkor túlságosan érzékennyé válunk, ami bizalmatlansághoz és bátortalansághoz vezethet. A harmadik csakra megfelelő működése harmónikus és kiegyensúlyozott személyiségekben mutatkozik meg és a pszihé különböző elemei között nincs semmi konfliktus.

A nyugati orvoslás a rekeszizomlégzést javasolja a vérnyomás csökkentésére, pánikroham vagy szorongás esetén.A gyomorszájnál található rekeszizmot sajnos nem használjuk túl sokat.Gyermekként ösztönösen vesszük igénybe énekelés és beszéd során, felnőttként viszont csak bizonyos helyzetekben fordulunk hozzá: székeléskor, nevetéskor, ásításkor vagy szülésnél amik mind autómatikus folyamatok.SWADISTHANA:Szakrális csakra


Szimbóluma: Narancsszínű hatszirmú lótuszvirág

Hozzárendelt aromák: szantálfa, ylang-ylang

Eleme: Víz

Érzékszerve: Ízlés

Hozzárendelt testrészek: nemi szervek, vesék, hólyag és minden ami folyadékkal kapcsolatos.

A szakrális csakra a szeméremcsont és a köldök között helyezkedik el, uralkodó eleme a víz, szorosan kötődik a nemi szervekhez és minden folyadékhoz ami a testben áramlik.

A szakrális csakra a kreatív energiák és az elsődleges érzelmek központja. A víznek tisztitó funkciója is van ezért társitják hozzá a veséket és a hólyagot melyek a méregtelenítésben szolgálnak nagy szerepet.

A narancssárga, azaz a második csakra uralkodó színe világos tónusaival arra ösztönöz, hogy spontán módon fejezzük ki érzelmeinket. Arra ösztönöz, hogy szexuális életünket teljessé és örömtelivé tegyük.

Ha nem működik megfelelően,  akkor hajlamosak vagyunk elnyomni szexualitásunkat, és más nem megfelelő módon kifejezni ezt a fajta energiát.

Különböző viselkedésformák figyelhetők meg: ezek az emberek gyerekkorukban, vagy serdülőkorukban nem kaptak a szüleiktől elég szeretetet, vagy a család a szexualitást tabuként kezelte. Nem képesek érzelmeiket kifejezni. nem bíznak saját képességeikben, adottságaikban, hidegnek mutatkoznak, mert nem tudják kimutatni érzelmeiket, és gyakran nem tudják elérni az orgazmust sem.


MULADHARA:Gyökércsakra


gyoker.jpeg

Szimbóluma négyszírmú lótuszvirág.

Hozzárendelt aromák: cédrus, szegfűszeg

Eleme:Föld

Hozzárendelt érzékszerv: Szaglás

Hozzárendelt testrészek: mellékvese, nemi szervek, végbél, csontok, körmök, gerincoszlop.

A gyökércsakra a gerincoszlop alján helyezjedik el, ezen keresztül tudunk közvetlen kapcsolatba lépni a Föld energiájával. Egy piros színű, négyszírmú lótuszvirág ábrázolja. A keleti tradíciók szerint a lótuszvirág a megtisztulás jelképe.A virág közepében egy sárga négyzet található, a kínaiak szerint a négyzet a Föld szimbóluma. Ha valamiféle zavar mutatkozik a csakra működésében, akkor evésbe, alkoholizálásba menekülünk, illetve szexuális életünk harmóniája is felborul.

Harmónikus működés esetén erős kapcsoatot érezhetünk a Földdel, erős töltetet ad az aktivitás a kreativitás terén is. Befolyásolja az anyagi szükségletek kielégítését( pl étel, munka, ház, szex...)
"Ízisz hét fátyla lesz számára az erő, ami által tiszta szemekkel, meglátja majd az Ősi rejtélyt."


A nyugati ember számára a test és a lélek kettőssége létezik, és ezek közül a lélek a legfontosabb. Ez az ami a halál után is tovább él.

A keleti felfogás szerint, az emberi lénynek számos összetevője ven, amiket ők testeknek hívnak.

A fizikai test a látható testnek felel meg.ezt a fizikai testet veszik körül a "tiszta testnek" vagy aurának nevezett összetevők, melyek valójában energiahálók és a következő neveket kapták: éteri test, asztrál test,  mentális test, kauzális test, és spirituális test.

Mindezek a testek áthatják egymást és kölcsönhatásban vannak.Az így létrejött rendszeren belül a külvilágtól származó nadi, csí vagy életenergia a nadiknak nevezett csatornák segitségével áramlik.a nadik egymást keresztezve hozzák létre a csakrákat.

A csakra szanszkrit szó , jelentése:"kerék"

Ez a megnevezés a tisztánlátóktól ered, akik már az ősidőkben képesek voltak az emberi aurát és a csakrákat mindenféle segédeszköz nélkül is látni. A csakra forog, emiatt úgy néz ki mint egy forgó kerék.

A csakra bizonyitottan az óramutató járásával megegyező irányba forog, amikor a környezetéből energiát vesz fel, és ellenkező irányban ha energiát ad le.Minden csakrának elsősorban biológiai funkciója van.A keleti felfogás szerint a betegségek energetikai egyensúlyvesztés következményeképpen jönnek létre, ami a fizikai test működési zavaraiban mutatkoznak meg.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 47
Tegnapi: 26
Heti: 47
Havi: 353
Össz.: 233 907

Látogatottság növelés
Oldal: CSAKRÁK
"A Szellem Útja" Ezoterikus Közösség - © 2008 - 2019 - reikienergia.hupont.hu

Ingyen honlap és ingyen honlap között óriási különbségek vannak, íme a második: ingyen honlap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »